Elia

​Kort röcklin med  vidd och veck vid rundat ok. Smalare ärm och rak ärmnederkant. Kan med fördel användas över annan kåpa.